Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/marine/Slider_images/TD123.jpg/marine/Slider_images/Banner slide 2.jpg/marine/Slider_images/banner slide 3.jpg

Hindari memasuki zon keselamatan pelantar minyak untuk menangkap ikan

11116 NORAISAH3 JERAYAWARA

TAKLIMAT disampaikan oleh wakil-wakil daripada Polis Marin, Pasukan Polis Diraja Brunei, Jabatan Laut, Jabatan Pengangkutan Darat dan Syarikat Brunei Shell Petroleum Sdn. Bhd.

Tingkat kesedaran awam terhadap keselamatan maritim

PEMANGKU Pengarah Jabatan Laut, Kapten Basza Alexander bin Haji Basri menyampaikan ucapan alu-aluan pada jerayawara tersebut.

Forum on International Pollution Compensation Funds

Forum on International Pollution Compensation Funds - Potential Benefits for Brunei Darussalam by Marine Department

 

Patuhi Peraturan dan Tanda Keselamatan Jalan Raya