Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/4.jpg/Slider_images/2.jpg/Slider_images/1.jpg/Slider_images/5.jpg

MAJLIS MESYUARAT NEGARAIsu-Isu berkaitan Kementerian Perhubungan
serta Jabatan dan AiTi

 

Khamis, 13 September 2018 - Majlis Sambutan Ma’al Hijrah bagi Tahun 1440H dan Doa Kesyukuran bagi Kepulangan Jemaah Haji warga Kementerian Perhubungan dan Jabatan-Jabatan serta Pihak-Pihak Berkuasa dibawahnya kelolaan Jabatan Kajicuaca

Jabatan Kajicuaca Brunei Darussalam telah mengelolakan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Tahun 1440H bagi Kementerian Perhubungan dan juga jabatan-jabatan dan agensi-agensi di bawahnya pada pagi ini di Dewan Amar Pahlawan, Kementerian Perhubungan. Antara tujuan lain majlis ini diadakan juga ialah untuk sama-sama membaca doa kesyukuran bagi kepulangan Jemaah Haji Kementerian Perhubungan, jabatan-jabatan dan agensi-agensi di bawahnya. Tema sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ini ialah 'Ilmu dan Amal Nadi Wawasan Negara'.

Selasa, 04 September 2018 - Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya meneruskan Pemberigaan Keselamatan Jalan Raya melalui Youth Program Outreach Ke PTE Meragang

Meragang, - Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya Negara Brunei Darussalam (MKKJR) meneruskan program pemberigaannya mengenai keselamatan jalan raya melalui Youth Outreach Program dengan sasaran kepada penuntut-penuntut di Pusat Tingkatan Enam Meragang pada petang tadi. Program ke IPT, PTE dan sekolah-sekolah ini adalah satu lagi inisiatif MKKJR mensasarkan pemberigaan keselamatan jalanraya kepada golongan belia dan khusus pada petang ini bagi penuntut yang bakal mengambil lesen memandu mereka selepas tamat pengajian mereka tahun ini.

Sabtu, 01 September 2018 - Pemandu dan Penumpang Kenderaan di Seru Pentingnya Memakai Talipinggang Keledar dan memastikan Tayar dalam Keadaan Baik semasa Memandu di Jalanraya

Tutong, Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya (MKKJR) menyeru pemandu dan penumpang termasuk penumpang belakang memakai tali pinggang keledar semasa memandu di jalanraya walaupun membuat perjalanan yang dekat dan juga menekankan pentingnya keadaan tayar yang baik bagi pemanduan dan perjalanan yang selamat. Seruan ini di paparkan semasa acara Pameran Talipinggang Keselamatan dan Tayar Kenderaan d Petani Mall, Tutong. Hadir di acara pemberigaan ini ialah Yang Berhormat Awang Iswandy bin Ahmad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku Ambassador MKKJR. Turut hadir ialah Dr Haji Supry bin Hj Ag Ladi, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Perhubungan selaku. Setiausaha MKKJR dan juga Awang Haji Osman bin Haji Md Jair dari Persatuan Insurans dan Takaful Brunei (BITA) selaku Ambassador MKKJR.

Khamis, 30 Ogos 2018 - Majlis Anugerah ICT Brunei 2018

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Penaung Diraja Anugerah ICT Brunei (BICTA) berkenan berangkat ke Majlis Anugerah ICT Brunei 2018 bertempat di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas pada pagi tadi.

 
MKKJR-Bandarku Ceria