Skip Ribbon Commands
Skip to main content

There are no items to show in this view of the "Announcement" list.

PRESS RELEASE  PRESS RELEASE

Sembahyang Sunat Hajat Berjemaah, Membaca Ratib Al-Attas Dan Doa Tahlil Keselamatan Jalan Raya

Sembahyang Sunat Hajat.jpg

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu 16 Jamadilakhir 1435 bersamaan 16 April 2014 -  Acara Sembahyang Sunat Hajah Berjemaah, Membaca Ratib Al-Attas dan Doa Tahlil bagi Mangsa-Mangsa Kemalangan Lalulintas telahpun diadakan pada hari ini bertempat di Masjid Sultan Sharif Ali, Kampong Sengkurong. Hadir selaku Tetamu Kehormat ialah Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Hamzah Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Abdullah bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, Menteri Perhubungan selaku Penasihat Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya Negara Brunei Darussalam.

Majlis Penyerahan Kunci Dan Perasmian Bangunan Pemeriksaan Kenderaan Jabatan Pengangkutan Darat, Pos Kawalan Labu, Daerah Temburong

penyerahan kunci.jpg

Pos kawalan JPD di Labu.jpg

Sabtu 12 April 2014 - Jabatan Pengangkutan Darat telah mengadakan Majlis Penyerahan Kunci dan seterusnya perasmian bangunan pemeriksaan kenderaan JPD di Pos Kawalan Labu, Daerah Temburong pada pagi ini. Hadir selaku Tetamu Kehormat ialah Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Hamzah Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Abdullah Bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, Menteri Perhubungan.

Taklimat Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 Bagi Kementerian Perhubungan dan Jabatan-Jabatan Di Bawahnya

taklimat syariah 1.jpg

taklimat syariah 2.jpg

Khamis, 27 Mac 2014 – Kementerian Perhubungan dan jabatan-jabatan dibawahnya telahpun mengadakan Taklimat Hukum Kanun Syariah pada pagi ini yang disampaikan oleh Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Taklimat tersebut diadakan di Dewan Amar Pahlawan, Bangunan Kementerian Perhubungan di Jalan Menteri Besar.

Image

UPCOMING EVENTS  UPCOMING EVENTS

There are no items to show in this view.