Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Land Transport Roadmap

announcement_kaunter jpd 1.jpg

PRESS RELEASE  PRESS RELEASE

MINISTER OF COMMUNICATIONS LEAVES TO ATTEND 10TH APEC TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION MINISTERIAL MEETING (10TH APEC TELMIN), 30TH – 31ST MARCH 2015, KUALA LUMPUR, MALAYSIA

Ahad, 29 Mac 2015 - Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Hamzah Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Abdullah bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, Minister of Communications,  leaves for Kuala Lumpur today to attend the 10th APEC Telecommunications and Information Ministerial Meeting (10th APEC TELMIN) which will be held in Kuala Lumpur, Malaysia on 30th – 31st March 2015.

 

With the theme of “ICTs: Investing for Future Growth”, the 10th APEC TELMIN will discuss, among others, the Draft TEL Strategic Plan (2016-2020) which addresses how to capture the substantial economic and social benefits associated with smart use of ICT over the next five years and APEC TEL activities since the 9th APEC TELMIN, in order to facilitate cooperation in trade and investment and increase ICT adoption in the move towards a digital economy.

Majlis Pelancaran Sambutan Hari Kajicuaca Sedunia 2015

IMG_2898 [640x480].jpg

Isnin 23 Mac 2015 – Satu Majlis Sambutan Hari Kajicuaca Sedunia telahpun diadakan pada hari ini bertempat di Times Square Shopping Centre, Berakas kelolaan Jabatan Kajicuaca Brunei Darussalam. Tetamu Kehormat bagi majlis tersebut ialah Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Hamzah Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Abdullah Bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, Menteri Perhubungan. Turut hadir di majlis berkenaan ialah Yang Mulia Awang Abdul Mutalib Bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohamad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Perhubungan, Yang Mulia Awang Mohd Riza Bin Dato Paduka Haji Mohd Yunos, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Perhubungan,  pengarah-pengarah, ketua-ketua jabatan, dan pegawai-pegawai kanan dari Kementerian Perhubungan dan jabatan-jabatan di bawahnya serta jemputan-jemputan khas.

Majlis Pelancaran Aplikasi Mudah Alih SiKap Dan Perkhidmatan Pesanan Ringkas JPD

IMG_2674 2.jpg

05 Jamadilawal 1436 / 24hb Februari 2015: Jabatan Pengangkutan Darat (JPD), Kementerian  Perhubungan telahpun melancarkan "Aplikasi Mudah Alih Sistem Keselamatan Amalan Pemandu ("SiKAP Mobile Apps") dan Perkhidmatan Pesanan Ringkas JPD ("JPD PUSH-SMS Service") pada pagi ini dalam satu Majlis Pelancaran yang diadakan di Dewan Amar Pahlawan, Bangunan Kementerian Perhubungan, Jalan Menteri Besar.

 Gallery

Image

UPCOMING EVENTS  UPCOMING EVENTS

There are no items to show in this view.