Skip Ribbon Commands
Skip to main content

announcement_ramadhan update 2.jpg

Press Release Tsunami_15 July 2014_final_ENGLISH 2 [1600x1200].jpg

announcement jaket keselamatan.jpg

announcement_kaunter jpd 1.jpg

PRESS RELEASE  PRESS RELEASE

Majlis Tahlil Di Kubah Makam Diraja Bagi Kementerian Perhubungan Dan Jabatan-Jabatan Di Bawahnya Bagi Tahun 1435 Hijrah/2014 Masihi

SABTU, 28 Ramadhan 1435 bersamaan 26 Julai 2014 – Kementerian Perhubungan dan Jabatan-Jabatan Di Bawahnya telah mengadakan Majlis Bertahlil dan Doa Arwah yang dikhususkan kepada ayahanda dan bonda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam iaitu Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien ibni Al-Marhum Sultan Muhammad Jamalul Alam dan Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit binti Al-Marhum Pengiran Bendahara Pengiran Anak Abd Rahman. Majlis tersebut telahpun berlangsung pada petang ini di Kubah Makam Diraja, Jalan Tutong.

Majlis Membaca Ratib Al-Attas Dan Doa Tahlil Diselajurkan Sembahyang Zuhur Dan Hajat Berjemaah

ratib [640x480].jpg

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu 25 Ramadhan 1435 bersamaan 23 Julai 2014 - Majlis Membaca Ratib Al-Attas Dan Doa Tahlil bagi Mangsa-Mangsa Kemalangan Lalulintas Jalan Raya telahpun diadakan pada hari ini bertempat di Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Kampong Rimba, Gadong. Hadir diacara tersebut ialah Yang Mulia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Perhubungan selaku Pengerusi Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya. Acara yang turut diselajurkan dengan Sembahyang Zuhur Dan Sembahyang Sunah Hajat berjemaah telahpun dihadiri oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Hamzah Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Abdullah bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, Menteri Perhubungan, Penasihat Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya Negara Brunei Darussalam selaku Tetamu Kehormat.

Kempen “Beringat-Ingat” Keselamatan Jalan Raya Sempena Sambutan Hari Raya 1435/2014

20140721_101325 [1600x1200] [640x480].jpg

Bandar Seri Begawan Isnin, 21 Julai 2014- Seperti tahun-tahun yang lalu, salah satu insiatif Majlis Keselamatan Jalan Raya (MKJR) bagi meningkatkan kesedaran orang ramai terutama pengguna-pengguna jalan raya ialah dengan mengadakan kempen keselamatan jalan raya. Ianya juga adalah bagi mendokong Decade of Action for Road Safety 2011-2020.

Image

UPCOMING EVENTS  UPCOMING EVENTS

There are no items to show in this view.