Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/4.jpg/Slider_images/2.jpg/Slider_images/1.jpg/Slider_images/5.jpg

MAJLIS MESYUARAT NEGARAIsu-Isu berkaitan Kementerian Perhubungan
serta Jabatan dan AiTi

 

Khamis, 15 November 2018 - Penandatanganan Perjanjian Perkhidmatan Udara antara Negara Brunei Darussalam dan Bahrain

Jumaat, 8 Nov 2018: Majlis Pembukaan Dikir Sempena Sambutan Maulud Nabi Muhammad S.A.W, Kementerian Perhubungan, Jabatan-Jabatan Dan Pihak-Pihak Berkuasa Di Bawahnya Bagi Tahun 1440 Hijrah / 2018 Masehi - Kelolaan Jabatan Penerbangan Awam

7-9 Nov 2018, Menteri Perhubungan menghadiri Mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN kali ke-24 di Bangkok, Thailand

Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Dato Yusof, Menteri Perhubungan telah menghadiri Mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN kali ke-24 (24th ASEAN Transport Ministers Meeting, ATM) dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan bersama rakan-rakan Dialog ASEAN pada 08-09 November 2018 di Bangkok, Thailand. Turut menyertai rombongan Negara Brunei Darussalam adalah Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Thailand, Tuan Yang Terutama Awang Haji Ismail bin Haji Manap.

Monday, 05 November 2018 - Courtesy Call from Mr Masatoshi Kumagai, CEO of GMO Internet Japan

The Honorable Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd Yusof, Minister of Communications received a courtesy call from Mr Masatoshi Kumagai, CEO of GMO Internet, Japan.

 
MKKJR-Bandarku Ceria