Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/4.jpg/Slider_images/2.jpg/Slider_images/1.jpg/Slider_images/5.jpg

MAJLIS MESYUARAT NEGARAIsu-Isu berkaitan Kementerian Perhubungan
serta Jabatan dan AiTi

 

Isnin, 22 Oktober 2018M - Lawatan Kerja Ahli-Ahli Yang Berhormat Majlis Mesyuarat Negara Ke Jabatan Penerbangan Awam

Rombongan Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara telah mengadakan lawatan kerja ke Jabatan Penerbangan Awam, Kementerian Perhubungan.

Rabu, 17 Oktober 2018– Lawatan Kerja Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara Ke Telekom Brunei Berhad (TelBru)

Seramai 12 orang Ahli-Ahli Yang Berhormat Majlis Mesyuarat Negara (MMN) telahpun mengadakan lawatan kerja ke Telekom Brunei Berhad (TelBru) pada pagi tadi di Bandar Seri Begawan.

Isnin, 15 Oktober 2018 - Lawatan Kerja Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara ke Jabatan Pengangkutan Darat

Seramai 17 orang Ahli-Ahli Yang Berhormat Majlis Mesyuarat Negara (MMN) pada pagi ini mengadakan lawatan kerja ke Jabatan Pengangkutan Darat di Beribi, Jalan Gadong.  Rombongan Ahli-Ahli Yang Berhormat Majlis Mesyuarat Negara diketuai oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pendikar Alam Dato Paduka Seri Awang Haji Hasrin bin Dato Paduka Awang Haji Sabtu.

Isnin, 15 Oktober 2018 - Brunei Darussalam Memenangi Lima Anugerah Merit Di APICTA 2018

Peserta-peserta yang mewakili Negara Brunei Darussalam ke Anugerah ICT Asia Pasifik (APICTA) 2018 telah meraih kejayaan yang membanggakan melalui pencapaian lima Anugerah Merit dalam tiga kategori berasingan. Rombongan telahpun kembali ke tanah air awal pagi hari Isnin dan disambut di Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei oleh Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohammad Yusof, Menteri Perhubungan.

 
MKKJR-Bandarku Ceria