Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPejabat Menteri Perhubungan

Pejabat Menteri Perhubungan

  1. Yang Berhormat Awang Abdul Mutalib Bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohammad Yusof
  2. Dayang Hajah Siti Hairmi Haji Ibrahim, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat I 
  3. Dayang Suhaila binti Matzan, Pegawai Penyelidik dan Perkembangan
  4. Awang Ahmad Amsyar bin Ahji Ariffin, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II 
  5. Dayang Ordani binti Haji Chuchu, Setiausaha Sulit
  6. Dayangku Haryatie Binti Pengiran Jaya, Kerani Sulit 

.