Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
Rabu, 24 Januari 2018 - Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Mustappa bin Haji Sirat, Menteri Perhubungan menerima Kunjungan Hormat Duta-Duta Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik

Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Mustappa bin Haji Sirat, Menteri Perhubungan menerima Kunjungan Hormat dari Duta-Duta Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik, Tuan Yang Terutama Pengiran Haji Mustapa bin Pengiran Haji Aliuddin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Arab Mesir; Tuan Yang Terutama Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Emiriah Arab Bersatu; Tuan Yang Terutama Haji Ahmad bin Haji Jumat, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Kuwait, dan Tuan Yang Terutama Mohd. Shafiee bin Haji Kassim, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Turki.​
Attachments